เลขที่
ตำแหน่ง
ลักษณะ
ปริมาณ
1
พนักงานคุมเครื่องปัก

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 18+
ทำงานได้สองกะ
หน้าที่ต้องยืนคุมเครื่องรอต่อเส้นด้ายเวลาเวส้นด้ายขาด
เปลี่ยนกระสวยด้านล่างเวลากระสวยหมด
เปลี่ยนเข็มปัก เวลาเข็มหัก หรือเวลาเปลี่ยนงานบนเครื่อง

2 ตำแหน่ง
2
ช่างเครื่อง แผนกตัดพับ

เพศชาย
อายุ 18+
ถือสัญชาติไทย
หน้าที่ต้องดูเครื่องและซ่อมเครื่องเมื่อเวลาจำเป็น

1 ตำแหน่ง
3
พนักงานแผนก QC (ตรวจชิ้นงาน)

เพศหญิง
อายุ 18+
ทำงานได้สองกะ
ถือสัญชาติไทย
หน้าที่ต้องตรวจชิ้นงาน ดูคุณภาพของงาน 100% ก่อนแพ็คให้ลูกค้า

5 ตำแหน่ง
4
พนักงาน (ตัดชิ้นงาน)

เพศหญิง
อายุ 18+
ทำงานได้สองกะ
ถือสัญชาติไทย
ตัดชิ้นงานออกมาแล้วส่งงานให้แผนก QC ดูความเรียบร้อย

5 ตำแหน่ง
5
พนักงาน (จักรโพ้ง)

เพศหญิง
อายุ 18+
ทำงานได้สองกะ
ถือสัญชาติไทย
พนักงานนั่งจักรโพ้งงานตาม Order ที่สั่ง และตามสีที่สั่ง

5 ตำแหน่ง