เกี่ยวกับแกมม่า

บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็นธุรกิจครอบครัว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 จากการรวมตัวของสองครอบครัว และจากวันนั้นถึงวันนี้ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่ง ที่ได้มีชื่อเสียง ในงานปักลวดลาย การทอป้ายตราเสื้อ และ เทปทอต่างๆ

ในปี 2524 เมื่อองค์กรได้ก่อตั้งขึ้น มีคนงานเพียงยี่สิบคน ทำงานอยู่บนเครื่องปักจำนวนสี่เครื่องในอาคารสองชั้น
แต่แล้ว ณ ปัจจุบันองค์กรของเราว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 850 คน และมีเครื่องจักรมากกว่าหนึ่งร้อยสามสิบเครื่อง ความลับของความสำเร็จของเรา มีสาเหตุมาจากการบริการและผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพสูงมากกว่าคู่แข่งทั่วๆไปซึ่งเรานำเสนอต่อตลาดท้องถิ่นและตลาดโลก

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี และ กำลังการผลิตของเรา ส่งผลให้ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็น
หนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เพื่อการดำเนินงาน เราเชื่อในความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราทำ จากการรับใบสั่งของอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงการออกแบบและการผลิตตัวอย่างที่รวดเร็ว จนถึงการส่งมอบสิ่งของอย่างทันใจและตรงต่อเวลา เราพยายามจัดหากระบวนการที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าของเราในทุกๆขั้นตอนจากการผลิต การออกแบบจนกระทั่งงานที่ เสร็จสมบูรณ์ และการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัทมีพึงประสงค์ที่จะก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดยการอัพเกรดทุกด้านของของระบบ จากการติดต่อสื่อสาร การจัดการ และเครื่องที่มีเทคโนโลยีล่าสุด รวมไปถึงระบบการออกแบบ และการทำงานที่เป็นมืออาชีพ เพื่อรับประกันการถอดแบบงานศิลป์ และตัวอย่างของลูกค้าอย่างถูกต้อง คนงานของทางบริษัททุกคน ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี เพื่อรับประกันการควบคุมคุณภาพสูงสุดของสินค้า ที่ตรงต่อเวลาในการนำส่ง

หลังจากที่เวลาได้ผ่านไปสองทศวรรษ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด ยังคงเป็นผู้นำในตลาดโดยมีอิทธิพลต่อมาตรฐานทางอุตสาหกรรม สำหรับสินค้าคุณภาพสูงและบริการที่เป็นเลิศ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด รับประกันเรื่องคุณภาพ และความรับผิดชอบของเราที่จะตอบสนองต่อคุณ และความต้องการของบริษัทของคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อุปกรณ์ของเรา:

โรงงานของเราประกอบด้วยเทคโนโลยีดังต่อไปนี้:

ใบรับรองและรางวัล

แกมม่าได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท จำนวนมากเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกมาตรฐานของลูกค้าและพนักงานของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมด

พันธกิจ

เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และการบริการที่เป็นที่หนึ่งในตลาดงานปักและงานทอป้ายตราเสื้อ เรามีจุดประสงค์ที่จะเติบโต เพื่อที่จะสามารถใช้ทักษะอันเป็นเอกลักษณ์ของเราในการสร้างความหลากหลาย และแทรกซึมในตลาดอื่นได้ๆ.

สิ่งที่เราเน้น:

สินค้ามีคุณภาพดี – เราใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้ตรง ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ความเป็นมืออาชีพ – มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ,ความปลอดภัย ของพนักงาน,สภาพแวดล้อมและ ระบบคุณภาพ เพื่อให้พร้อมตอบสนองต่อความ ท้าทายของตลาดใหม่และตลาดเดิม

ราคาแข่งขัน – เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งของเราในธุรกิจทุกด้าน เพื่อปรับปรุงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

บริการที่ดีเยี่ยม –เราทำงานกับลูกค้าของเราโดย เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และพยายามให้ผลตอบแทนที่ เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเพื่อเป็น การขอบคุณ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน – เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และรับประกันด้านสุภาพ และความ ปลอดภัยสูงสุด สำหรับพนักงานของเรา ทุกคนตามมาตรฐานแรงงานแห่งประเทศไทย

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา

ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา